Editorial Board

Journal of Trauma and Orthopaedic Surgery (JTOS)

Editorial board

 

Editor

 Dr Ashok K Shyam (Thane)

Associate Editor

Dr Ashish Ranade (Pune)

 

JTOS Editorial Board Members

Dr. Parag Sancheti         Dr. Nitin Deshpande
Dr. Prakash Sigedar         Dr. Madhav Khadilkar
Dr. K.A. Saindane          Dr. Rajendra Shewale
Dr. Shrikant Gore          Dr. C.M. Badole
Dr. Shashikant Ganjale          Dr. Ashutosh Apte
Dr. Bharat Kelkar         Dr. Ruta Kulkarni
Dr. Sunil Shahane        Dr. Gurunath Wachche


MOA Executive Committee

President : Dr. Parag Sancheti (Pune)
Vice-President : Dr. Yashwant Gade (Aurangabad)
Secretary & Treasurer : Dr. Prakash Sigedar (Jalna)

Executive Committee Members :
2016-18                                            2017-19                                               2018-20
Dr. Nitin Bhagali (Pune)                Dr. M.B. Lingayat ( Aurangabad )          Dr. Pramod Shinde ( Beed)
Dr. W M Gadegone (Chandrapur)           Dr. Sanjay Dhurjad ( Nashik )           Dr. Nitin Dhande ( Jalgaon )
Dr Sachin Tapasvi (Pune)              Dr. Narayan Karne ( Pune )                 Dr. Gowerdhan Ingale( Pune )

Nominated members for the year 2017-18: Dr. Sanjay Dhar ( Mumbai ) & Dr. M Varunjekar ( Satara )
Dr. Sushrut Babhulkar (Nagpur), Dr. CD Mahajan (Nandurbar), Dr. Shrikant Ranade (Raigad)

Imm. Past President : Dr . R C Kanoujia (Nashik)
Imm. Past Secretary & Treasurer : Dr. Nitin Deshpande (Kolhapur)
President Elect : Dr. Nitin Deshpande (Kolhapur)
Webmaster: Dr Ketan Khurjekar